De informatie op formidosurhuisterveen.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Formido Surhuisterveen. De uitvoering van en het onderhoudt aan formidosurhuisterveen.nl wordt gedaan binnen de organisatie van Formido Surhuisterveen zelf. Formido Surhuisterveen besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van formidosurhuisterveen.nl.


Aansprakelijkheid

Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Formido Surhuisterveen kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op formidosurhuisterveen.nl.


Links

Het is mogelijk dat via de internetsite van Formido Surhuisterveen toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Formido Surhuisterveen kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.


Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op formidosurhuisterveen.nl, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de materialen, foto's, illustraties, namen, logo's, merken en andere onderscheidingstekens behoren toe aan Formido Surhuisterveen of eventuele licentiegevers.

Het beschikbaar stellen van deze informatie houdt geen licentie in voor het verveelvoudigen en/of verspreiden van deze informatie. Dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Formido Surhuisterveen of de betreffende derde, behoudens ingeval van wettelijk toelaatbare handelingen zoals het printen en downloaden van informatie op deze website voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Contact gegevens
Formido Surhuisterveen
Vierhuisterweg 7/9
9231AR Surhuisterveen

(0512) 36 24 95
info@formidosurhuisterveen.nl
www.formidosurhuisterveen.nl